Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Serendipity Group AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Ashkan Pouya
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Den ena transaktionen genomfördes den 29 maj, inte den 28 maj
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Sdiptech AB (publ)
LEI-kod
549300JBO7VTEGMRW310
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Aktie Sdip B SE0003756758 Utdelning lämnad 300 000 Antal 0,00 SEK 2019-05-29 Utanför handelsplats
Aktie Sdip B SE0003756758 Utdelning lämnad 12 281 711 Antal 0,00 SEK 2019-05-24 Utanför handelsplats
Aktie Sdip A Utdelning lämnad 2 000 000 Antal 0,00 SEK 2019-05-24 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Sdip B SE0003756758 Utdelning lämnad 2019-05-29 Utanför handelsplats 300 000 (Antal) 0,00 SEK
Sdip B SE0003756758 Utdelning lämnad 2019-05-24 Utanför handelsplats 12 281 711 (Antal) 0,00 SEK
Sdip A Utdelning lämnad 2019-05-24 Utanför handelsplats 2 000 000 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka