Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Systematic Growth AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Ashkan Pouya
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Lagt till mottagande av A-aktier
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Sdiptech AB (publ)
LEI-kod
549300JBO7VTEGMRW310
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Aktie Sdip B SE0003756758 Utdelning mottagen 6 140 856 Antal 0,00 SEK 2019-05-24 Utanför handelsplats
Aktie Sdip B SE0003756758 Utdelning mottagen 150 000 Antal 0,00 SEK 2019-05-29 Utanför handelsplats
Aktie Sdip A Utdelning mottagen 1 000 000 Antal 0,00 SEK 2019-05-24 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Sdip B SE0003756758 Utdelning mottagen 2019-05-24 Utanför handelsplats 6 140 856 (Antal) 0,00 SEK
Sdip B SE0003756758 Utdelning mottagen 2019-05-29 Utanför handelsplats 150 000 (Antal) 0,00 SEK
Sdip A Utdelning mottagen 2019-05-24 Utanför handelsplats 1 000 000 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka