Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Jörgen Fritz
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jörgen Fritz
Befattning för person i ledande ställning
CFO
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Actic Group AB
LEI-kod
549300HI1JEY110HXM08
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Teckningsoption Teckningsoptioner 2019/2022:1 Förvärv 50 000 Antal 0,40 SEK 2019-06-26 Utanför handelsplats
Teckningsoption Teckningsoptioner 2019/2022:2 Förvärv 5 000 Antal 0,40 SEK 2019-06-26 Utanför handelsplats
Teckningsoption Teckningsoptioner 2019/2022:3 Förvärv 5 000 Antal 0,40 SEK 2019-06-26 Utanför handelsplats
Teckningsoption Teckningsoptioner 2019/2022:4 Förvärv 5 000 Antal 0,40 SEK 2019-06-26 Utanför handelsplats
Teckningsoption Teckningsoptioner 2019/2022:5 Förvärv 5 000 Antal 0,40 SEK 2019-06-26 Utanför handelsplats
Teckningsoption Teckningsoptioner 2019/2022:6 Förvärv 5 000 Antal 0,40 SEK 2019-06-26 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Teckningsoptioner 2019/2022:1 Förvärv 2019-06-26 Utanför handelsplats 50 000 (Antal) 0,40 SEK
Teckningsoptioner 2019/2022:2 Förvärv 2019-06-26 Utanför handelsplats 5 000 (Antal) 0,40 SEK
Teckningsoptioner 2019/2022:3 Förvärv 2019-06-26 Utanför handelsplats 5 000 (Antal) 0,40 SEK
Teckningsoptioner 2019/2022:4 Förvärv 2019-06-26 Utanför handelsplats 5 000 (Antal) 0,40 SEK
Teckningsoptioner 2019/2022:5 Förvärv 2019-06-26 Utanför handelsplats 5 000 (Antal) 0,40 SEK
Teckningsoptioner 2019/2022:6 Förvärv 2019-06-26 Utanför handelsplats 5 000 (Antal) 0,40 SEK
<< Tillbaka