Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Aleksandr Tabunov
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Aleksandr Tabunov
Befattning för person i ledande ställning
COO
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
G5 Entertainment AB
LEI-kod
549300K7QJ1N1FEG2X81
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Teckningsoption Warrants 2016/2019 Lösen minskning 10000,0 Antal 00,00 SEK 2019-09-10 Utanför handelsplats
Aktie G5 Entertainment AB SE0001824004 Lösen ökning 10000,0 Antal 100,61 SEK 2019-09-10 Utanför handelsplats
Teckningsoption Warrants 2016/2019 Avyttring 10000,0 Antal 47,69 SEK 2019-09-10 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Warrants 2016/2019 Lösen minskning 2019-09-10 Utanför handelsplats 10000,0 (Antal) 0,00 SEK
G5 Entertainment AB SE0001824004 Lösen ökning 2019-09-10 Utanför handelsplats 10000,0 (Antal) 100,61 SEK
Warrants 2016/2019 Avyttring 2019-09-10 Utanför handelsplats 10000,0 (Antal) 47,69 SEK
<< Tillbaka