Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Jan Stefan Wikstrand
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jan Stefan Wikstrand
Befattning för person i ledande ställning
CFO,Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
G5 Entertainment AB
LEI-kod
549300K7QJ1N1FEG2X81
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Teckningsoption Warrants 2016/2019 Avyttring 5000,0 Antal 47,69 SEK 2019-09-10 Utanför handelsplats
Teckningsoption Warrants 2016/2019 Lösen minskning 5000,0 Antal 00,00 SEK 2019-09-10 Utanför handelsplats
Aktie G5 Entertainment AB SE0001824004 Lösen ökning 5000,0 Antal 100,61 SEK 2019-09-10 Utanför handelsplats
Aktie G5 Entertainment AB SE0001824004 Avyttring 4000,0 Antal 142,22 SEK 2019-09-10 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Warrants 2016/2019 Avyttring 2019-09-10 Utanför handelsplats 5000,0 (Antal) 47,69 SEK
Warrants 2016/2019 Lösen minskning 2019-09-10 Utanför handelsplats 5000,0 (Antal) 0,00 SEK
G5 Entertainment AB SE0001824004 Lösen ökning 2019-09-10 Utanför handelsplats 5000,0 (Antal) 100,61 SEK
G5 Entertainment AB SE0001824004 Avyttring 2019-09-10 NASDAQ STOCKHOLM AB 4000,0 (Antal) 142,22 SEK
<< Tillbaka