Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Jon August Ullmark
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jon August Ullmark
Befattning för person i ledande ställning
Chief Strategy Officer
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Ranplan Group AB
LEI-kod
5493002X40TKUGFY4408
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Warrant 3-year warrant (RPLAN, SE0011178201) Förvärv 20000,0 Antal 01,37 SEK 2019-09-20 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
3-year warrant (RPLAN, SE0011178201) Förvärv 2019-09-20 Utanför handelsplats 20000,0 (Antal) 1,37 SEK
<< Tillbaka