Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Mikael Lindstam
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mikael Lindstam
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Cyxone
LEI-kod
54930034OH16ROAY4K87
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Aktie CYXO SE0007815428 Avyttring 65 625 Antal 5,61 SEK 2019-10-07 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
CYXO SE0007815428 Avyttring 2019-10-07 FIRST NORTH SWEDEN 65 625 (Antal) 5,61 SEK
<< Tillbaka