Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Adma Förvaltnings AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Greg Dingizian
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Anmälningsskyldig är Adma Förvaltnings AB (556741-0609), inte Charlotte Jaenecke (661222-4326)
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
DIGNITANA AB
LEI-kod
549300TFDUOHCL4KEJ84
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 15000,0 Antal 08,03 SEK 2020-01-13 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 5000,0 Antal 08,11 SEK 2020-01-13 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 20000,0 Antal 08,00 SEK 2020-01-13 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 20000,0 Antal 08,00 SEK 2020-01-13 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 20000,0 Antal 08,00 SEK 2020-01-13 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 2020-01-13 FIRST NORTH SWEDEN 80000,0 (Antal) 8,012500 SEK
<< Tillbaka