Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Mikael Lindstam
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mikael Lindstam
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
Cyxone
LEI
54930034OH16ROAY4K87
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Namn ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie CYXO SE0007815428 Avyttring 15 000 Antal 3,285 SEK 2020-03-11 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie CYXO SE0007815428 Avyttring 5 000 Antal 3,003 SEK 2020-03-12 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie CYXO SE0007815428 Avyttring 5 000 Antal 3,0005 SEK 2020-03-12 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Namn ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
CYXO SE0007815428 Avyttring 2020-03-11 FIRST NORTH SWEDEN 15 000 (Antal) 3,285 SEK
CYXO SE0007815428 Avyttring 2020-03-12 FIRST NORTH SWEDEN 10 000 (Antal) 3,00175 SEK
<< Tillbaka