Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Adma Förvaltnings AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Christian Lindgren
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
DIGNITANA AB
LEI
549300TFDUOHCL4KEJ84
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Namn ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 20 000 Antal 8,20 SEK 2020-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 24 960 Antal 8,20 SEK 2020-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 50 000 Antal 8,22 SEK 2020-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 42 450 Antal 8,27 SEK 2020-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 7 550 Antal 8,09 SEK 2020-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 18 664 Antal 8,09 SEK 2020-08-25 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 31 336 Antal 8,44 SEK 2020-08-25 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 10 000 Antal 8,59 SEK 2020-08-26 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 10 000 Antal 8,70 SEK 2020-08-26 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 3 206 Antal 8,62 SEK 2020-08-26 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 10 000 Antal 8,73 SEK 2020-08-26 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 10 000 Antal 8,78 SEK 2020-08-26 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 19 291 Antal 8,83 SEK 2020-08-26 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 5 000 Antal 8,96 SEK 2020-08-26 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 25 000 Antal 8,96 SEK 2020-08-26 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 2 503 Antal 9,10 SEK 2020-08-26 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 5 000 Antal 9,01 SEK 2020-08-26 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 10 000 Antal 9,01 SEK 2020-08-26 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Namn ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 2020-08-24 FIRST NORTH SWEDEN 144 960 (Antal) 8,221668046357615894039735099 SEK
DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 2020-08-25 FIRST NORTH SWEDEN 50 000 (Antal) 8,309352 SEK
DIGNITANA SE0002108001 Förvärv 2020-08-26 FIRST NORTH SWEDEN 110 000 (Antal) 8,842750454545454545454545454 SEK
<< Tillbaka