Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Per Persson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Per Persson
Befattning för person i ledande ställning
VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
Acarix AB
LEI
549300KP2XS4513DEI67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Namn ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Acarix AB teckningsopitionsprogram 2020 Teckning 1 000 000 Antal 0,23 SEK 2020-09-22 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Namn ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Acarix AB teckningsopitionsprogram 2020 Teckning 2020-09-22 Utanför handelsplats 1 000 000 (Antal) 0,23 SEK
<< Tillbaka