Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Therése Hillman
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Therése Hillman
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Vederlaget har bestått av aktier och borde angetts som 0 istället för värdet på aktien samt utanför handelsplats.
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
NetEnt AB (publ)
LEI
549300KMAL1H1YLMWP02
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Net Ent AB ser. B SE0007074828 Avyttring 69 965 Antal 0,00 SEK 2020-11-23 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Net Ent AB ser. B SE0007074828 Avyttring 2020-11-23 Utanför handelsplats 69 965 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka