Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Lisa Gunnarsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Lisa Gunnarsson
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Korrigering av handelsplats och värde vid överlåtande till EVO.
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
Netent
LEI
549300KMAL1H1YLMWP02
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie NetEnt AB (publ) Avyttring 10 900,0 Antal 00,00 SEK 2020-11-23 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
NetEnt AB (publ) Avyttring 2020-11-23 Utanför handelsplats 10 900,0 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka