Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Jakob Ruwai Kesje
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jakob Ruwai Kesje
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
Alltainer AB (Publ)
LEI
894500SOUR1Q5VZ5OU38
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Alltainer AB (Publ) SE0015192828 Lån utlåning 1 250 000 Antal 8,00 SEK 2020-12-01 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Alltainer AB (Publ) SE0015192828 Lån utlåning 2020-12-01 Utanför handelsplats 1 250 000 (Antal) 8,00 SEK
<< Tillbaka