Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
NIKLAS BAKOS
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
NIKLAS BAKOS
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adverty AB
Emittentens LEI-kod
894500IE8D5SS15O5R66
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie ADVT SE0011724889 Avyttring 523 401 Antal 6,50 SEK 2020-12-11 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ADVT SE0011724889 Avyttring 2020-12-11 Utanför handelsplats 523 401 (Antal) 6,50 SEK
<< Tillbaka