Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Peter Stenquist
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Peter Stenquist
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Transtema Group AB
Emittentens LEI-kod
549300XR2VLTQY3P8M69
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Köpoption Transtema Group AB SE0006758587 Avyttring 125 000,0 Antal 00,749 SEK 2020-12-17 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Transtema Group AB SE0006758587 Avyttring 2020-12-17 Utanför handelsplats 125 000,0 (Antal) 0,749 SEK
<< Tillbaka