Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Triega AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Håkan Blomdahl
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arbona AB
Emittentens LEI-kod
549300KM73AP7H7MJH02
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Arbona B SE0015193719 Förvärv 105 800 Antal 2,52 SEK 2020-12-17 NORDIC SME
Aktie Arbona B SE0015193719 Förvärv 400 000 Antal 2,53 SEK 2020-12-18 NORDIC SME
Aktie Arbona B SE0015193719 Förvärv 13 134 Antal 2,50 SEK 2020-12-21 NORDIC SME
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Arbona B SE0015193719 Förvärv 2020-12-17 NORDIC SME 105 800 (Antal) 2,52 SEK
Arbona B SE0015193719 Förvärv 2020-12-18 NORDIC SME 400 000 (Antal) 2,53 SEK
Arbona B SE0015193719 Förvärv 2020-12-21 NORDIC SME 13 134 (Antal) 2,50 SEK
<< Tillbaka