Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Anders Berggren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Anders Berggren
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
AGES Industri AB
Emittentens LEI-kod
549300QEPSBRNGPQIM12
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie AGES B SE0005799046 Förvärv 979 Antal 47,04 SEK 2020-12-28 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie AGES B SE0005799046 Förvärv 21 Antal 49,05 SEK 2020-12-29 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
AGES B SE0005799046 Förvärv 2020-12-28 FIRST NORTH SWEDEN 979 (Antal) 47,04 SEK
AGES B SE0005799046 Förvärv 2020-12-29 FIRST NORTH SWEDEN 21 (Antal) 49,05 SEK
<< Tillbaka