Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Tellacq Group AB
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Tellacq Group AB
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BONESUPPORT HOLDING AB
Emittentens LEI-kod
549300COLY053IGTLD63
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Koncernintern överföring förvärv 2 361 951 Antal 77,60 SEK 2020-12-30 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 Koncernintern överföring förvärv 2020-12-30 Utanför handelsplats 2 361 951 (Antal) 77,60 SEK
<< Tillbaka