Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Lindekullen Holding AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Anders Althin
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Alteco Medical AB
Emittentens LEI-kod
967600FS3960QOJQ3O11
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Alteco Medical SE0005620408 Teckning 2 040 000 Antal 0,98 SEK 2021-01-08 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Alteco Medical SE0005620408 Teckning 2021-01-08 Utanför handelsplats 2 040 000 (Antal) 0,98 SEK
<< Tillbaka