Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Tobias Fritz
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Tobias Fritz
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Acarix AB
Emittentens LEI-kod
549300KP2XS4513DEI67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Acarix AB SE0009268717 Teckning 150 000 Antal 0,40 SEK 2021-01-11 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Acarix AB SE0009268717 Teckning 2021-01-11 Utanför handelsplats 150 000 (Antal) 0,40 SEK
<< Tillbaka