Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Rikard Akhtarzand
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Rikard Akhtarzand
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
ADDvise Group AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300C17TZXE1IEOA66
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie ADDvise Group AB ser. A SE0001306119 Förvärv 49 744 Antal 1,64 SEK 2021-01-11 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie ADDvise Group AB ser. B SE0007464862 Avyttring 130 000 Antal 1,22 SEK 2021-01-11 FIRST NORTH SWEDEN
Teckningsoption ADDvise TO1 SE0012142370 Förvärv 40 000 Antal 0,59 SEK 2021-01-11 FIRST NORTH SWEDEN
Obligation ADDVISE 002 SE0010298166 Avyttring 100 000 Antal 97,50 SEK 2021-01-11 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie ADDvise Group AB ser. A SE0001306119 Förvärv 38 369 Antal 1,80 SEK 2021-01-12 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie ADDvise Group AB ser. B SE0007464862 Avyttring 59 000 Antal 1,49 SEK 2021-01-12 FIRST NORTH SWEDEN
Obligation ADDVISE 002 SE0010298166 Avyttring 100 000 Antal 97,50 SEK 2021-01-12 NASDAQ STOCKHOLM AB
Obligation ADDVISE 002 SE0010298166 Avyttring 100 000 Antal 98,25 SEK 2021-01-13 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ADDvise Group AB ser. A SE0001306119 Förvärv 2021-01-11 FIRST NORTH SWEDEN 49 744 (Antal) 1,64 SEK
ADDvise Group AB ser. B SE0007464862 Avyttring 2021-01-11 FIRST NORTH SWEDEN 130 000 (Antal) 1,22 SEK
ADDvise TO1 SE0012142370 Förvärv 2021-01-11 FIRST NORTH SWEDEN 40 000 (Antal) 0,59 SEK
ADDVISE 002 SE0010298166 Avyttring 2021-01-11 NASDAQ STOCKHOLM AB 100 000 (Antal) 97,50 SEK
ADDvise Group AB ser. A SE0001306119 Förvärv 2021-01-12 FIRST NORTH SWEDEN 38 369 (Antal) 1,80 SEK
ADDvise Group AB ser. B SE0007464862 Avyttring 2021-01-12 FIRST NORTH SWEDEN 59 000 (Antal) 1,49 SEK
ADDVISE 002 SE0010298166 Avyttring 2021-01-12 NASDAQ STOCKHOLM AB 100 000 (Antal) 97,50 SEK
ADDVISE 002 SE0010298166 Avyttring 2021-01-13 NASDAQ STOCKHOLM AB 100 000 (Antal) 98,25 SEK
<< Tillbaka