Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Per Arne Wargéus
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Per Arne Wargéus
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Advenica AB (publ)
Emittentens LEI-kod
5493000RSYC7Q56WHO76
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Advenica AB SE0006219473 Avyttring 100 000 Antal 6,51 SEK 2021-01-12 FIRST NORTH SWEDEN - NORDIC@MID
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Advenica AB SE0006219473 Avyttring 2021-01-12 FIRST NORTH SWEDEN - NORDIC@MID 100 000 (Antal) 6,51 SEK
<< Tillbaka