Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Patrik Edström
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Patrik Edström
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Bayn Group AB
Emittentens LEI-kod
54930067DYL82EKQR937
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Bayn Group AB SE0006261046 Avyttring 7250,0 Antal 13,36 SEK 2021-01-11 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Bayn Group AB SE0006261046 Förvärv 7250,0 Antal 12,80 SEK 2021-01-12 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Bayn Group AB SE0006261046 Avyttring 2021-01-11 NASDAQ STOCKHOLM AB 7250,0 (Antal) 13,36 SEK
Bayn Group AB SE0006261046 Förvärv 2021-01-12 NASDAQ STOCKHOLM AB 7250,0 (Antal) 12,80 SEK
<< Tillbaka