Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Richard Kennedy
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Richard Kennedy
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Skanska AB
Emittentens LEI-kod
549300UINV5RINHGMG07
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Skanska AB SE0000113250 Förvärv 236,0 Antal 226,9672 SEK 2021-01-12 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Skanska AB SE0000113250 Förvärv 2021-01-12 NASDAQ STOCKHOLM AB 236,0 (Antal) 226,9672 SEK
<< Tillbaka