Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Rikard Akhtarzand
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Rikard Akhtarzand
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
ADDvise Group AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300C17TZXE1IEOA66
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Obligation ADDVISE 002 SE0010298166 Avyttring 100 000 Antal 97,70 SEK 2021-01-15 FIRST NORTH SWEDEN
Obligation ADDVISE 002 SE0010298166 Avyttring 50 000 Antal 97,75 SEK 2021-01-19 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ADDVISE 002 SE0010298166 Avyttring 2021-01-15 FIRST NORTH SWEDEN 100 000 (Antal) 97,70 SEK
ADDVISE 002 SE0010298166 Avyttring 2021-01-19 FIRST NORTH SWEDEN 50 000 (Antal) 97,75 SEK
<< Tillbaka