Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Salba Holding Oy
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Jonas Ahlblad
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300PW36MFK96GCR23
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Cibus Nordic Real Estate AB SE0010832204 Avyttring 2692,0 Antal 170,00 SEK 2021-01-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Cibus Nordic Real Estate AB SE0010832204 Avyttring 3185,0 Antal 170,10 SEK 2021-01-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Cibus Nordic Real Estate AB SE0010832204 Avyttring 7218,0 Antal 170,20 SEK 2021-01-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Cibus Nordic Real Estate AB SE0010832204 Avyttring 624,0 Antal 170,30 SEK 2021-01-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Cibus Nordic Real Estate AB SE0010832204 Avyttring 4033,0 Antal 170,40 SEK 2021-01-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Cibus Nordic Real Estate AB SE0010832204 Avyttring 401,0 Antal 170,50 SEK 2021-01-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Cibus Nordic Real Estate AB SE0010832204 Avyttring 415,0 Antal 170,60 SEK 2021-01-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Cibus Nordic Real Estate AB SE0010832204 Avyttring 305,0 Antal 170,70 SEK 2021-01-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Cibus Nordic Real Estate AB SE0010832204 Avyttring 872,0 Antal 170,80 SEK 2021-01-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Cibus Nordic Real Estate AB SE0010832204 Avyttring 255,0 Antal 170,90 SEK 2021-01-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Cibus Nordic Real Estate AB SE0010832204 Avyttring 2021-01-19 NASDAQ STOCKHOLM AB 20000,0 (Antal) 170,25763 SEK
<< Tillbaka