Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mikael Hagman
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mikael Hagman
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Rättelse av finansiellt instrument
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BHG Group AB
Emittentens LEI-kod
549300ZLCWL2QTO3HR86
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption LTIP 2018/2021 Lösen minskning 62 605 Antal 0,00 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Lösen ökning 62 605 Antal 61,75 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
LTIP 2018/2021 Lösen minskning 2021-01-29 Utanför handelsplats 62 605 (Antal) 0,00 SEK
BHG Group AB SE0010948588 Lösen ökning 2021-01-29 Utanför handelsplats 62 605 (Antal) 61,75 SEK
<< Tillbaka