Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Rolf Marquardt
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Rolf Marquardt
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Swedbank AB ser. A
Emittentens LEI-kod
M312WZV08Y7LYUC71685
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Swedbank A SE0000242455 Förvärv 2 000 Antal 148,68 SEK 2021-02-03 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Swedbank A SE0000242455 Förvärv 2021-02-03 NASDAQ STOCKHOLM AB 2 000 (Antal) 148,68 SEK
<< Tillbaka