Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
J. Flemme Invest AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Jesper Flemme
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BHG Group AB
Emittentens LEI-kod
549300ZLCWL2QTO3HR86
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption LTIP 2018/2021 Lösen minskning 78 256 Antal 0,00 SEK 2021-02-04 Utanför handelsplats
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Lösen ökning 78 256 Antal 61,75 SEK 2021-02-04 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
LTIP 2018/2021 Lösen minskning 2021-02-04 Utanför handelsplats 78 256 (Antal) 0,00 SEK
BHG Group AB SE0010948588 Lösen ökning 2021-02-04 Utanför handelsplats 78 256 (Antal) 61,75 SEK
<< Tillbaka