Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Helene Mellquist
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Helene Mellquist
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Alfa Laval AB
Emittentens LEI-kod
549300UCKT2UK88AG251
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Alfa Laval ABNamn-Aktier SK 2,5 SE0000695876 Förvärv 840 Antal 235,90 SEK 2021-02-04 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Alfa Laval ABNamn-Aktier SK 2,5 SE0000695876 Förvärv 2021-02-04 NASDAQ STOCKHOLM AB 840 (Antal) 235,90 SEK
<< Tillbaka