Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mikael Hagman
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mikael Hagman
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BHG Group AB
Emittentens LEI-kod
549300ZLCWL2QTO3HR86
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BHG Group AB SE0010948588 Avyttring 52 605 Antal 145,00 SEK 2021-02-03 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BHG Group AB SE0010948588 Avyttring 2021-02-03 Utanför handelsplats 52 605 (Antal) 145,00 SEK
<< Tillbaka