Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Björn Lyngfelt
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Björn Lyngfelt
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Emittentens LEI-kod
549300FW5JDRV1IJ0M67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Svenska Cellulosa AB SCA ser.B SE0000112724 Avyttring 3 500 Antal 151,30 SEK 2021-02-08 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Svenska Cellulosa AB SCA ser.B SE0000112724 Avyttring 2021-02-08 NASDAQ STOCKHOLM AB 3 500 (Antal) 151,30 SEK
<< Tillbaka