Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Thomas Aporta
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Thomas Aporta
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
FormPipe Software AB
Emittentens LEI
549300G3TNLGOU8HV665
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Formpipe Software AB SE0001338039 SE0001338039 Avyttring 21000,0 Antal 31,50 SEK 2021-02-16 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Formpipe Software AB SE0001338039 SE0001338039 Avyttring 2021-02-16 Utanför handelsplats 21000,0 (Antal) 31,50 SEK
<< Tillbaka