Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Gitte Pedersen-Botero
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Gitte Pedersen-Botero
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
ExpreS2ion Biotech Holding
Emittentens LEI
549300FJK50P1ORYJC45
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie EXPRS2:SE SE0008348262 Förvärv 1700,0 Antal 14,50 SEK 2021-01-15 FIDELITY CROSSSTREAM
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
EXPRS2:SE SE0008348262 Förvärv 2021-01-15 FIDELITY CROSSSTREAM 1700,0 (Antal) 14,50 SEK
<< Tillbaka