Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Katarina Nilsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Katarina Nilsson
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA
Emittentens LEI
549300FW5JDRV1IJ0M67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Svenska Cellulosa ABNamn-Aktier B (fria) SK 10 SE0000112724 Förvärv 1 130 Antal 144,50 SEK 2021-02-26 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Svenska Cellulosa ABNamn-Aktier B (fria) SK 10 SE0000112724 Förvärv 2021-02-26 NASDAQ STOCKHOLM AB 1 130 (Antal) 144,50 SEK
<< Tillbaka