Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Katarina Nilsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Katarina Nilsson
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA
Emittentens LEI
549300FW5JDRV1IJ0M67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Svenska Cellulosaaktiebolaget SCA ser B SE0000112724 Förvärv 5 Antal 147,15 SEK 2021-03-01 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Svenska Cellulosaaktiebolaget SCA ser B SE0000112724 Förvärv 2021-03-01 NASDAQ STOCKHOLM AB 5 (Antal) 147,15 SEK
<< Tillbaka