Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Jakob Ruwai Kesje
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jakob Ruwai Kesje
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
Alltainer AB
Emittentens LEI
894500SOUR1Q5VZ5OU38
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Alltainer SE0015192828 Förvärv 13 000 Antal 5,59 SEK 2021-03-03 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Alltainer SE0015192828 Förvärv 2021-03-03 SPOTLIGHT STOCK MARKET 13 000 (Antal) 5,59 SEK
<< Tillbaka