Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
STAFFAN BERNSTEIN TORSTENSSON
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
STAFFAN BERNSTEIN TORSTENSSON
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
ADDvise Group AB (publ)
Emittentens LEI
549300C17TZXE1IEOA66
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie ADDV A SE0001306119 Förvärv 500 000 Antal 2,10 SEK 2021-03-04 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ADDV A SE0001306119 Förvärv 2021-03-04 Utanför handelsplats 500 000 (Antal) 2,10 SEK
<< Tillbaka