Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Björn Lyngfelt
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Björn Lyngfelt
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Emittentens LEI
549300FW5JDRV1IJ0M67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Förvärv 800 Antal 149,55 SEK 2021-03-08 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Förvärv 2021-03-08 NASDAQ STOCKHOLM AB 800 (Antal) 149,55 SEK
<< Tillbaka