Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Åke Skoglund
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Åke Skoglund
Befattning för person i ledande ställning
Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn
Swedbank AB
Emittentens LEI
M312WZV08Y7LYUC71685
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) Swedbank AB ser A SE0000242455 Avyttring 134 Antal 160,56 SEK 2021-03-18 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Swedbank AB ser A SE0000242455 Avyttring 2021-03-18 NASDAQ STOCKHOLM AB 134 (Antal) 160,56 SEK
<< Tillbaka