Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Christina Danielsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Christina Danielsson
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA
Emittentens LEI-kod
549300FW5JDRV1IJ0M67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie SCA B SE0000112724 Förvärv 900 Antal 155,00 SEK 2021-03-31 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
SCA B SE0000112724 Förvärv 2021-03-31 NASDAQ STOCKHOLM AB 900 (Antal) 155,00 SEK
<< Tillbaka