Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Ulf Rosén
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Ulf Rosén
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Acarix AB
Emittentens LEI-kod
549300KP2XS4513DEI67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Acarix SE0009268717 Förvärv 643 830 Antal 1,383 SEK 2021-04-07 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Acarix SE0009268717 Förvärv 2021-04-07 FIRST NORTH SWEDEN 643 830 (Antal) 1,383 SEK
<< Tillbaka