Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Lars Save
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Lars Save
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Amnode AB
Emittentens LEI-kod
549300NMYYI2HCR3WT02
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Amnode SE0014609194 Förvärv 1796,0 Antal 10,63 SEK 2021-04-06 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aktie Amnode SE0014609194 Förvärv 1627,0 Antal 10,98 SEK 2021-04-07 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Amnode SE0014609194 Förvärv 2021-04-06 SPOTLIGHT STOCK MARKET 1796,0 (Antal) 10,63 SEK
Amnode SE0014609194 Förvärv 2021-04-07 SPOTLIGHT STOCK MARKET 1627,0 (Antal) 10,98 SEK
<< Tillbaka