Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
David Dicaire
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
David Dicaire
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Lundin Gold Inc.
Emittentens LEI-kod
549300ZOV16K515FC525
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Option Lundin Gold Inc. CA5503711080 Lösen minskning 36100,0 Antal 05,84 CAD 2021-04-07 Utanför handelsplats
Aktie Lundin Gold Inc. CA5503711080 Lösen ökning 36100,0 Antal 05,84 CAD 2021-04-07 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Lundin Gold Inc. CA5503711080 Lösen minskning 2021-04-07 Utanför handelsplats 36100,0 (Antal) 5,84 CAD
Lundin Gold Inc. CA5503711080 Lösen ökning 2021-04-07 Utanför handelsplats 36100,0 (Antal) 5,84 CAD
<< Tillbaka