Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Ian Waller
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Ian Waller
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
ZignSec AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300NHBYBBRLVRVL38
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie ZignSec AB SE0012930105 Förvärv 9 000 Antal 18,86 SEK 2021-04-19 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ZignSec AB SE0012930105 Förvärv 2021-04-19 Utanför handelsplats 9 000 (Antal) 18,86 SEK
<< Tillbaka