Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Fernando Andreu
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Fernando Andreu
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
2cureX AB
Emittentens LEI-kod
549300SFOL75WIYF2O80
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie 2cureX AB SE0010468124 Förvärv 7 987 Antal 18,873091 SEK 2021-04-23 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
2cureX AB SE0010468124 Förvärv 2021-04-23 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET 7 987 (Antal) 18,873091 SEK
<< Tillbaka