Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Ole Thastrup
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Ole Thastrup
Befattning för person i ledande ställning
Vice VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
2cureX AB
Emittentens LEI-kod
549300SFOL75WIYF2O80
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Warrant 2cureX AB SE0010468124 Lösen ökning 377 830 Antal 13,22 SEK 2021-04-26 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
2cureX AB SE0010468124 Lösen ökning 2021-04-26 Utanför handelsplats 377 830 (Antal) 13,22 SEK
<< Tillbaka