Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Maarten van der Linden
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Maarten van der Linden
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
2cureX AB
Emittentens LEI-kod
549300SFOL75WIYF2O80
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Warrant 2cureX AB SE0010468124 Lösen ökning 746 Antal 13,22 SEK 2021-04-26 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
2cureX AB SE0010468124 Lösen ökning 2021-04-26 Utanför handelsplats 746 (Antal) 13,22 SEK
<< Tillbaka