Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Daniel Karlsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Daniel Karlsson
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Korrigering till korrekt namn på Emittent samt korrekt LEI-kod.
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Hästkällaren Rid Trav & Western AB
Emittentens LEI-kod
894500464CPRG49EGI94
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Hästkällaren TO1B SE0015810643 Avyttring 389 000 Antal 1,30 SEK 2021-04-28 NORDIC SME
Teckningsoption Hästkällaren TO1B SE0015810643 Avyttring 25 000 Antal 0,75 SEK 2021-04-28 NORDIC SME
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Hästkällaren TO1B SE0015810643 Avyttring 2021-04-28 NORDIC SME 414 000 (Antal) 1,26678744 SEK
<< Tillbaka